Beseda s myslivcem

 

Ve středu 29. 1. 2014 nás v naší zelené třídě navštívil člen mysliveckého sdružení pan Martin Tichý. Přišel nám vyprávět o životě zvěře v lesích a přinesl sebou spoustu zajímavých věcí. Nejprve nám vysvětlil rozdíl mezi zvířaty a zvěří, srstnatou a pernatou a ukázal nám, jak je zvěř od přírody vybavena k obživě. Názorně si děti prohlédly vycpaného jezevce, kachnu, straku a káně. Potom nám vyprávěl o životě vysoké lesní zvěře, ukázal nám parohy srnce, jelena siky, jelena evropského, daňka a vábničkami předvedl také hlasy a zvuky jednotlivých druhů. Také dětem ukázal hlavu muflona a vysvětlil rozdíl mezi rohy a parohy. Všechny trofeje měly děti možnost vzít do ruky a důkladně si je prohlédnout. Děti si také prohlédly zuby divokého prasete, poslechly si hlasy zajíce a lišky. Na závěr se pan myslivec dětem schoval, vábničkami vydával zvuky a děti určovaly, kterému druhu zvěře zvuk patří. A je nutno říci, že byly úspěšné a zvuky si dobře zapamatovaly. Strávili jsme s panem myslivcem krásné a zajímavé odpoledne.

 

Učitelky 4. třídy Jana Tichá, Monika Vondráčková