Angličtina pro děti

 

Uvítání:

Hello song: Hello, hello, hello to you, hello, hello, how are you? I ´m fine. We are fine.

Uvítací píseň: Ahoj, ahoj, ahoj tobě, ahoj, ahoj, jak se máš.

Clap above your head, behind your back, under your leg. ( tleskej nad hlavou, za zády, pod nohou)

 

Jak se jmenuješ?

What is your name? My name is ….. Nice to meet you. Jak se jmenuješ, jmenuji se…, těšilo mě.

 

Uklízecí píseň:

Clean away song- clean away,clean away gently put the balls or anything else away.

Uklízíme, uklízíme, hezky všechny hračky uklízíme.

 

Wash your hands. Píseň umýt si ruce

( It is our time to wash your hands, it is our time to wash your hands,- II-, wash, wash, wash, wash, wash.) ( Je náš čas umýt si ruce, je náš čas, umýt si ruce,-II-, umýt, umýt, umýt, umýt, umýt)

 

Svačinová básnička:

This is the bread, cut it, cut it,- toto je chleba, nakrájej ho, nakrájej ho

this is the sprej, sprej it, sprej it,- toto je pomazánka, namaž jí, namaž jí

this is the sandwich, eat it eat it.- toto je sendvič sněz ho, sněz ho.

 

Barvy:

červená- red

zelená- green

žlutá- yellow

modrá- blue

 

Píseň- barvy: Red, red, I see something red,  červená, červená, vidím něco červeného

red, red Isee something red,

red, red, red, red,                                                     červená, červená,-II-, -II-

touch something red.                                               dotkni se něčeho červeného

 

Zahřívací písnička: I´m a robot:

I´m a robot, look at my arms, look at my arms, look at my arms,

I´m a robot, my arms go up and down.

(jsem robot, podívej se na mé paže, jdou nahoru a dolů)

 

Fruit: banana, apple, plum, strawberry (banán, jablko, švestka, jahoda)

Pick a strawberry, pick a strawberry,- seber jahodu, seber jahodu

that is nice and red, then wash it, then eat it,- která je hezká, červená, potom jí umej, potom jí sněz

and pick another one.- a seber si další- jinou.

 

Banana:

Peel banana, peel, peel banana.- oloupej banán

Cut banana- nakrájej banán

smash banana,- rozmačkej banán

eat banana. jez banán

Go bananas, g o go bananas!- pojďte banáni, pojďte

 

Podzimní písnička: Apple tree:

 

Apple tree, apple tree,

Will your apple fall on me?

I won’t cry, I won’t shout,

If your apple knocks me out!

 

(jablůňko, -II-, shoď mi 1 jablíčko, nebudu plakat, nebudu křičet, když půjdu z kola ven)

 Nácvik: I like x I don´t like (pouze starší děti)

 I like apples. bananas too, I don´t like pears, what about you?

 (Mám rád jablka, banány také, nemám rád hrušky a co ty?

 

 

Slovní zásoba únor 2017 

 

Welcome song:

Good morning ( afternoon) to all my friends,

give me a hug and shake my hand,

wave hello and have a nice day

Dobrý den, všem kamarádům, obejmi mě a potřes mi rukou, zamávej ahoj a měj hezký den

 

Docházka: I´m here, she is not here, he is not here

 

Zahřátí:

- Hands up, hands down, hands on your hips, kick right, kick left, jump right, jump left and rest

ruce nahoru, dolů, na boky, kopni pravou, levou, skoč vpravo, vlevo a odpočin si

- Zlatá brána: A gold gate is open, with a golden key is unlocked,who comes inside,will lose his head

doesn´t matter who  it is,it can be you!

 

Básnička Medvěd:

Round and round the garden like a teddy bear, 1 step, 2 steps and tickle, tickle, tickle

Kolem kolem zahrady jako medvídek, 1 krok, 2 kroky a šimry, šimry, šimry…..

 

Počty:

1-6

Fráze : How old are you? Kolik je ti let?

Píseň: How old are you? How old are you? How odl are you? I´m …….years old.

 

Pohádka: Bouda, budka

There was a little house, here comes the mouse,

knock, knock, knock- who lives there…….. It was quiet, so she came in.

And it was 1,

Here comes the frog - who are you? I´m ………..( rabbit, dog, goat, bear)

Come in..

Here comes the bear and he was angry and he destroyed the house.

Stála malá budka a přijde myš, ťuk,ťuk, kdo tam bydlí???

Já jsem….. a kdo jsi ty? Pojď dál a byli 2,3,4…., pak přišel medvěd a byl naštvaný a budku rozbořil.

 

iceskating: Hra:

Iceskating is great, put on your skate if you fall down, get up and smile.

Bruslení je skvělé, obuj si brusle, když spadneš, tak vstaň a zasměj se.

  

Svačinová básnička:

We are hungry, let´s go to eat, we want something yummy into our tummy.

Máme hlad, chceme jíst, chceme něco dobrého do našeho břicha.