Dokumenty školy 

 

 

Formuláře ke stažení

(vloženo 17. dubna 2017)

 

Doplatky za prázdninový provoz

(vloženo 22. dubna 2017)

 

Školské obvody

(vloženo 17. dubna 2017)

 

Harmonogram zápisů do MŠ

(aktualizováno 22. dubna 2017)

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

(aktualizováno 25. ledna 2017)

 

Stanovení úplaty za PŠVZ 2016-2017 k 30. 6. 2016

(aktualizováno 15. srpna 2016)

 

Kritéria pro přijetí

(vloženo 17. března 2016)

 

Finanční normativ pro školní stravování
(vložena změna 17. listopadu 2016)

 

Informace k zápisu

(vloženo 4. února 2016)

 

Vyhláška o stravování v MŠ

(vloženo 23. srpna 2015)

 

Seznam smluvních obcí

(aktualizováno 11. července 2014)

 

Environmentální výchova (Dlouhodobý plán EVVO)
(vloženo 18. října 2012) 

 

Vyhláška o předškolním vzdělávání

(aktualizováno 17. listopadu 2016)

 

Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

(aktualizováno 17. listopadu 2016)
 

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
(vloženo 20. května 2012)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Školský zákon 

(aktualizováno 15. srpna 2016)


Školní řád 
(aktualizováno 4. září 2014)


Provozní řád venkovní hrací plochy a zahrady 


Bezúplatné vzdělávání