Rozdělení podle tříd

 

V naší školce fungují čtyři věkově homogenní třídy. Obě pedagožky provázejí děti tříletou přípravou na školu. Odborně a kvalitně připravené třídní vzdělávací programy vycházejí z osobností dětí, jejich zájmů, schopností, dovedností, potřeb a jsou časově neomezeny.Vývoj vzdělávacího procesu a výsledky výtvarných, pracovních a myšlenkových aktivit mohou rodiče denně sledovat ve výstavních prostorách školky (šatny, chodby, třídy) nebo na www.mscesticka.rajce.net. Do třídy s logopedickou prevencí jsou přijímány děti s doporučením od školského logopeda a pracují skupinově podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

 

Třídy jsou prostorově nadstandardní, a proto pedagožky s dětmi tvoří koutky pro námětové a tvořivé hry.

 

trida 1

 

trida 2 trida 3

 

trida 4 trida 6

 

trida 5