1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace – odloučené pracoviště MŠ CESTIČKA (na náměstí Emy Destinnové 1, Karlovy Vary – Dolní Drahovice), otevírá třídu zaměřenou na logopedickou prevenci od nového školního roku 2016-2017.

 

Třída je určena pro děti s narušenou komunikační schopností:

-         dítě se ostýchá mluvit na veřejnosti, mluví potichu

-         dítě špatně vyslovuje hlásky, slova komolí, mluví zcela nesrozumitelně

-         dítě při řeči špatně dýchá, zajíká se, koktá

-         pasivní i aktivní slovní zásoba je nedostatečná – neodpovídá věku

 

Vzdělávání v této třídě je zaměřeno zejména na rozvoj hrubé i jemné motoriky, na rozvoj smyslů, na řešení praktických situací, na práci s českým jazykem v málopočetnémdětském kolektivu.

Informace k podmínkám zařazení dětí do této třídy poskytne osobně vedoucí učitelka odloučeného pracoviště MŠ CESTIČKA na náměstí Emy Destinnové 1 Ivana Bešťáková, nebo telefonicky na tč: 353 224 675.