PAVOUČKYÁDA

Pavouků se nebojíme,.... aneb Nešlapej si po štěstí!

 

pavouckyada

 

Pavoučku, ty malý broučku,
proč nelezeš po paloučku?
Ty chceš chránit svoje nitě,
a proto jsi u nás v bytě?

My jsem rádi, že tě máme,
do pokoje si tě dáme
a jak praví pověsti,
budeš u nás pro štěstí.

 

 

  

Celé znění projektu naleznete zde (doc, 981 kB)

 

 

 

Zhodnocení projektu Pavouků se nebojíme..aneb nešlapej si po štěstí !

 

 

 

Projektu se na základě zaslaných podkladů pro zhodnocení zúčastnilo pět OP. Ve většině se zapojily všechny třídy OP tzn. celkem 17 tříd s cca 476 dětmi.

 

Některé OP měli již toto téma zpracované ve školním  vzdělávacím programu a využily počátek babího léta,tak jak bylo v původním plánu projektu, ten byl bohužel dopracován až v průběhu začátku školního roku, proto jsme rádi, že se i přes tento časový handicap zúčastnila většina OP 1.MŠ.

 

Téma i zpracování projektu bylo hodnoceno pozitivně, paní učitelky využívaly poskytnutý námětník s inspiracemi, ale také vlastní kreativitu a výsledkem byly zajímavé práce a činnosti. Tématika se prolínala do všech vzdělávacích oblastí, pracovně výtvarné činnosti a vycházky s cílem pozorování pavoučků a jejich pavučin byly prezentovány na webových stránkách jednotlivých OP.

 

Děti byly poutavým způsobem vtaženy do hmyzí říše, která na první pohled  není tak zajímavá jako třeba říše savců a pomocí básniček, vyprávění,prohlížení encyklopedií,předčítání pohádek s touto tématikou a již zmíněných výprav do přírody zjišťovaly, že není proč se pavouků obávat, blíže se seznámily s jejich stavbou těla, kde a jak žijí, čím se živí, jak a kdy přicházejí na svět, ale také, že je spousta různých druhů pavouků, které žijí v různých částech světa. Čím více se dětem pavoučí svět odkrýval,tím více zájem o pavoučky rostl a přicházely nápady na hry a činnosti s nimi spojené.

 

Oblíbené byly například pohybová hra na „pavouky a mouchy“ (obdoba hry rybičky a rybáři), „pavučinka přátelství“, kdy si děti posílaly klubíčko vlny a procvičovaly mimo jiné jména nových kamarádů ve třídě, motiv pavučiny nabízel možnosti procvičování grafomotoriky,ale také třeba motivaci pro zavázání si tkaničky na obuvi.V jazykové oblasti přibylo v dětském repertoáru několik nových básniček a říkadel o pavoučcích.Některé třídy využily toto téma pro návštěvu knihovny, kde se zaměřily na encyklopedie a zajímavosti z pavoučího světa.

 

Domníváme se, že toto téma není zdaleka vyčerpané a nabízí prostor pro dlouhodobé využití a zapracování do ŠVP nejen v rámci environmetální výchovy a babího léta, ale třeba i v období  jara, kdy se pavouci líhnou.V rámci postupné realizace školní eko zahrady, která by měla vzniknout na pozemku zahrad OP Krymská 10 a 12 a nabídnout mimo jiné i možnost nejrůznějších koutků s badatelskými činnostmi /např.hmyzí dům/, bude možné uspořádat třeba exkurzy s programem pro ostatní OP a toto téma více propojit mezi dětmi i učitelkami.

 

Hlavní cíl tohoto projektu, stejně tak jako cíle dílčí byly naplněny.

 

 

Za Eko Team zpracovala

Dita Kalianková / OP Krymská 12/